Servicii Decontate CAS

Servicii Decontate CAS

Solicită o programare

Completează formularul de mai jos, iar noi o să te contactăm în cel mai scurt timp posibil.

  Sau contactează-ne la numărul 036 443 1240

  1. Servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi in domeniul oncologie medicala care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale. Acestea sunt cuprinse in pachetul de bază:

  • tratarea afecțiunii alte anemii prin carenţă de fier
  • chimioterapie cu monitorizare
  • monitorizare afectiuni oncologice-cu investigatii de inalta performanta
  • monitorizare afectiuni oncologice-fara investigatii de inalta performanta
  • alte îngrijiri medicale specificate

  2. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu, cuprinse în pachetul de bază și în pachetul minimal, pentru specialitatea oncologie medicală – cu servicii conexe de psihologie clinică și respectiv pentru specialitatea radioterapie.

  3. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice-radiologie și imagistică medicală, cuprinse în pachetul de bază:

  • Mamografie analogică în două planuri
  • Mamografie digitală 2D
  • Mamografie cu tomosinteză unilaterală
  • Mamografie cu tomosinteză bilaterală
  • Ecografie generală (abdomen + pelvis)
  • Ecografie abdomen
  • Ecografie pelvis
  • Ecografie a aparatului urinar/genital masculin
  • Ecografie transvaginală/transrectală
  • CT craniu nativ
  • CT buco-maxilo-facial nativ
  • CT regiune gât nativ
  • CT regiune toracică nativ
  • CT abdomen nativ
  • CT pelvis nativ
  • CT coloană vertebrală cervicală nativ
  • CT coloană vertebrală toracală nativ
  • CT coloană vertebrală lombară nativ
  • CT membru superior drept nativ
  • CT membru superior stâng nativ
  • CT membru inferior drept nativ
  • CT membru inferior stâng nativ
  • CT sinusuri
  • CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT hipofiză cu substanţă de contrast
  • CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos
  • CT ureche internă
  • Uro CT
  • Angiografie CT membru superior drept
  • Angiografie CT membru superior stâng
  • Angiografie CT membru inferior drept
  • Angiografie CT membru inferior stâng
  • Angiografie CT craniu
  • Angiografie CT regiune cervicală
  • Angiografie CT torace
  • Angiografie CT abdomen
  • Angiografie CT pelvis
  • Servicii medicale în asistența medicală primară, cuprinse in pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul minimal de servicii.

  A. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

  1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
  2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţialendemo-epidemic
  3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei
  4. Consultaţiile de planificare familială
  5. Servicii de prevenţie
  6. Activităţi de support

  Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 6.

  B. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoareletipuri de servicii medicale:

  1. Servicii medicale curative
  2. Servicii medicale de prevenţie şi profilaxie
  3. Servicii medicale la domiciliu
  4. Servicii medicale adiţionale
  5. Activităţi de suport
  6. Servicii de administrare de medicamente

  C. Pachete de servicii medicale şi tarifele serviciilor contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj:

  1. Asistența medicală spitalicească – spitalizare de zi – pachet de bază acordat persoanelor asigurate
  2. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice
  3. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice
  4. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală primară

  Pentru serviciile medicale decontate de casa de asigurări de sănătate nu se pot solicita sub nicio formă plăți suplimentare, cu excepția:

  • Coplății, în valoare de maxim 10 RON/spitalizare continuă;
  • Contravalorii serviciilor hoteliere (cazare și masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea asiguraților. Contribuția personală a asiguraților pentru aceste servicii este de maxim 300 RON/zi.

  Informații Suplimentare

  Mamografia cu tomosinteză unilaterală și mamografia cu tomosinteză bilaterală sunt doar pentru pacientele care au avut sau au un istoric oncologic.

  Programarea la internări

  Programarea la internări se face de luni pană vineri între orele 07:00-21:00 la numărul 0364 431 240.

  Pentru orice sesizare vă rugăm să ne scrieți la secretariat@medisprof.ro.

  Părerea pacienților este extrem de importantă pentru noi astfel că vă invităm să completați acest chestionar de satisfacție.