Servicii Decontate CAS

Servicii Decontate CAS

Solicită o programre

Completează formularul de mai jos, iar noi o să te contactăm în cel mai scurt timp posibil.

  1. Servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi in domeniul oncologie medicala care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale. Acestea sunt cuprinse in pachetul de bază:

  • tratarea afecțiunii alte anemii prin carenţă de fier
  • chimioterapie cu monitorizare
  • monitorizare afectiuni oncologice-cu investigatii de inalta performanta
  • monitorizare afectiuni oncologice-fara investigatii de inalta performanta
  • alte îngrijiri medicale specificate

  2. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu, cuprinse în pachetul de bază și în pachetul minimal, pentru specialitatea oncologie medicală – cu servicii conexe de psihologie clinică și respectiv pentru specialitatea radioterapie.

  3. Servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice-radiologie și imagistică medicală, cuprinse în pachetul de bază:

  • CT craniu nativ
  • CT regiune gât nativ
  • CT regiune toracică nativ
  • CT abdomen nativ
  • CT membre nativ/membru
  • CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast
  • CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenous
  • CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenous
  • CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată  intravenos/membru
  • Angiografie CT torace
  • Angiocoronarografie CT
  • Servicii medicale în asistența medicală primară, cuprinse in pachetul de servicii medicale de bază și în pachetul minimal de servicii.

  A. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:

  1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală
  2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţialendemo-epidemic
  3. Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei
  4. Consultaţiile de planificare familială
  5. Servicii de prevenţie
  6. Activităţi de support

  Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale suportă integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie, precum şi costurile altor activităţi de suport altele decât cele de la pct. 6.

  B. Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală primară cuprinde următoareletipuri de servicii medicale:

  1. Servicii medicale curative
  2. Servicii medicale de prevenţie şi profilaxie
  3. Servicii medicale la domiciliu
  4. Servicii medicale adiţionale
  5. Activităţi de suport
  6. Servicii de administrare de medicamente

  C. Pachete de servicii medicale şi tarifele serviciilor contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Cluj:

  1. Asistența medicală spitalicească – spitalizare de zi – pachet de bază acordat persoanelor asigurate
  2. Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice
  3. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice
  4. Pachetul de servicii medicale în asistența medicală primară

  Pentru serviciile medicale decontate de casa de asigurări de sănătate nu se pot solicita sub nicio formă plăți suplimentare, cu excepția:

  • Coplății, în valoare de maxim 10 RON/spitalizare continuă;
  • Contravalorii serviciilor hoteliere (cazare și masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea asiguraților. Contribuția personală a asiguraților pentru aceste servicii este de maxim 300 RON/zi.

  Informații Suplimentare

  Programarea la internări

  Programarea la internări se face de luni pană vineri între orele 07:00-21:00 la numărul 0364 431 240.

  Pentru orice sesizare vă rugăm să ne scrieți la secretariat@medisprof.ro.

  Părerea pacienților este extrem de importantă pentru noi astfel că vă invităm să completați acest chestionar de satisfacție.