Regulament campanie „O programare la viață @Medisprof”

                       

Solicită o programare

Completează formularul de mai jos, iar noi o să te contactăm în cel mai scurt timp posibil.

  Sau contactează-ne la numărul 036 443 1240

  O programare la viață @Medisprof”

   

  ORGANIZATORUL

  Organizatorul campaniei “O programare la viață @Medisprof”, denumită în continuare „Campania” este MEDISPROF SRL („Organizatorul”), cu sediul social în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/296/2003, cod de identificare fiscală 15190728.

   

  PERIOADA DE DESFĂȘURARE

  Campanie se desfășoară în perioada 1 – 31 octombrie 2022.

  Perioada de desfășurare poate fi modificată din cauza unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința organizatorului.

   

  DREPTUL DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE

  Campania se adresează tuturor femeilor.

  Participarea la această campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament, de către toate participantele la campanie.

   

  MECANISMUL CAMPANIEI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

  În cadrul campaniei se poate înscrie orice femeie care dorește să-și facă o mamografie, în vederea screening-ului și a prevenției cancerului de sân, sau care are recomandare specifică, din partea unui medic. 

  Programările telefonice efectuate pentru serviciul de mamografie 2D screening, în perioada 1 – 31 octombrie 2022, la medicii Dr. Tamas-Szora Attila, medic primar Radiologie-Imagistică Medicală și Dr. Serenella Șipoș, medic primar Radiologie,  vor beneficia de un discount de 20%.

  Programările se pot face prin call-center și vor avea loc doar în zilele de marți, miercuri și joi, pe toată durata lunii octombrie 2022. 

  Orice modificare a regulamentului va fi disponibilă pe www.medisprof.ro.

   

  ACCEPTAREA REGULILOR

  Participarea implică acceptarea tuturor regulilor campaniei organizate de MEDISPROF.

   

  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

  Prin participarea la această campanie, participanta ia notă de prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în scopul derulării (adică al administrării, al organizării și al evaluării) acestei campanii și de contactarea sa în interesul legitim al organizatorului, pentru derularea reușită a campaniei. Participanta este de acord să furnizeze datele sale personale și dreptul de a accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca datele cu caracter personal incorecte și de a se opune procesării acestora.

   

  DISPOZIȚII FINALE

  Organizatorul își rezervă dreptul să modifice sau să anuleze campania, dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea campaniei, cât și securitatea și corectitudinea acestuia. Organizatorul poate exclude din campanie participantele care nu se încadrează în cerințele menționate în regulament.

  În cazul reclamațiilor privind desfășurarea campaniei, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail secretariat@medisprof.ro